Δικηγορικό Γραφείο

Ελένης Δ. Κουλαρτσά

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ'εφέταις


Βασ. Κωνσταντίνου 35

Επανομή

Θεσσαλονίκης

koulartsaelen@yahoo.gr

τηλ. 2392 0 43 545

είσοδος